POTENCJAŁ GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH JAKO FORMY TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI 21.12.2020 r., godz. 9.00


Formularz rejestracyjnyHARMONOGRAM

9.00 – 9.10Otwarcie konferencji
Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
9.10 – 9.15Wprowadzenie oraz moderowanie konferencji
Marcin Gołębiewski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
9.15 – 9.30Potencjał gospodarstw demonstracyjnych jako formy transferu wiedzy i innowacji
9.30 – 9.50Założenia działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
9.50 – 10.10Rola gospodarstw demonstracyjnych w realizowanych projektach międzynarodowych. Dobre praktyki z projektu Neferetiti
Marek Krysztoforski CDR w Brwinowie O/Radom
10.10 – 10.30Transfer wiedzy poprzez Zakłady Doświadczalne Instytutów Naukowych na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Kępie
Sławomir Jurak – Dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa, IUNG PIB w Puławach
10.30 – 10.55Gospodarstwo biodynamiczne Juchowo - możliwości pokazania różnorodności produkcji ekologicznej
Krzysztof Ostrowicki
10.55 – 11.05PRZERWA
11.05 – 11.25Wzbogacanie różnorodności biologicznej jako temat pokazów i demonstracji
Wiesław Podyma - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
11.25 – 11.45Transfer wiedzy przez demonstracje w gospodarstwach Uczelni Rolniczych
Prof. Tomasz Piechota – Instytut Przyrodniczy w Poznaniu
11.45 – 12.05Pokazy i demonstracje w gospodarstwach rolnych
Wiesław Gryn – gospodarstwo rolne
12.05 – 12.45Panel dyskusyjny
z udziałem gości i uczestników konferencji
12.45 – 13.00Podsumowanie i zakończenie konferencji
moderator